Visi YSID

Menjadi wahana pembentukan ekosistem inovasi kemandirian desa yang bertumpu pada nilai otentik, lestari, dan tumbuh bersama.

Misi YSID

  1. Mewujudkan ekosistem inovasi dengan mendorong inisiatif lokal dan budaya kreatif melalui pelibatan multi pihak.
  2. Mewujudkan kemandirian Desa dengan penguatan kedaulatan politik dan pemerintahan desa; kedaulatan perekonomian desa; dan kedaulatan data desa.
  3. Mewujudkan kemandirian lembaga melalui usaha-usaha yang mandiri dengan menggerakkan sumberdaya internal.